lang="nl"

Julia van Boven

Special guest

Julia van Boven werkt bij de Sustainable Finance Desk van ABNAMRO aan innovatieve proposities op het gebied van circulaire economie en het beprijzen van CO2 uitstoot. Julia is er van overtuigd dat banken op deze manier een grote bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar een CO2-arme en circulaire economie. In 2015 studeerde Julia af in toegepaste ethiek na een bachelor wijsbegeerte in Amsterdam. Voordat ze in 2017 als management trainee bij ABN AMRO begon, startte ze met haar vader een onderneming in food retail.

Julia van Boven has been a guest on 1 episode.

lang="nl"